سفارش تبلیغ
طراحی فروشگاه اینترنتی
طراحی فروشگاه اینترنتی

منتظر نباش تا پرنده ای بیاید و پروازت دهد در پرنده شدن خویش بکوش

روزگاری بود که تخته سیاه ها دیوار بودند و دانش آموزان هوشمند...اما...امروزه تخته سیاه ها هوشمندودانش آموزان دیوار!!!

END NOTE X7

مدرک داشتن دانلود((نرم افزار, فایل ارایه ومقاله و,pdf ,document))

 

آشنایی با روش کار نرم‌افزارEND NOTE

رشد روزافزون اطلاعات سبب شده تا استفاده مناسب از آن مستلزم آگاهی ازچگونگی استخراج اطلاعات موردنیازبا بیشترین صرفه جویی درزمان وهزینه شود.بنابراین

پژوهشگرانی که این اگاهی را کسب می کنندباسرعت وبازدهی بیشتری درزمینه پژوهشی خود حرکت میکنندبرای این که اطلاعات به راحتی دسترس پذیرشوندباید قبل ازآن

به خوبی سازماندهی و مدیریت شوند. پژوهشگرانی که میخواهد اطلاعات خود را سازماندهی و مدیریت کند میتواند از نرم افزارهای گوناگونی که برای این زمینه طراحی

شدهاند استفاده کنند. ازجمله مهم ترین این نرم افزارها EndNote ، Reference Manager ، Procite ، Mendeley ، Citative ، Refworks و Zotero رانام برد.


امروزه با توجه به گستردگی داده‌ها در رشته‌های گوناگون، پژوهشگران به دنبال را‌ه‌های ساده‌تر برای استفاده از منابع کتابخانه‌ای و موجود بر روی شبکه‌های اینترنتی

هستند. بازیابی اطلاعات از پایگاه‌های داده‌ای، طبقه‌بندی و جستجو در میان داده‌های فراوان و در نهایت ارجاع دادن به آن‌ها طبق استانداردهای موجود ذخیره شده از مجلات

مختلف و حتی پیوند به اصل مقاله یا کتاب، اهدافی هستند که دستیابی به آن‌ها به کمک نرم‌افزارهایی چون اندنوت (EndNote) به راحتی امکان‌پذیر گشته است.

 

END NOTE

 

 [ پنج شنبه 94/12/6 ] [ 12:33 صبح ] [ NASRIN AMIRNIROMAND ]

نظردهید

مجله اینترنتی دانستنی ها ، amirniromand ، amirniromand

کد حرکت متن دنبال موس