سفارش تبلیغ
طراحی فروشگاه اینترنتی
طراحی فروشگاه اینترنتی

منتظر نباش تا پرنده ای بیاید و پروازت دهد در پرنده شدن خویش بکوش

روزگاری بود که تخته سیاه ها دیوار بودند و دانش آموزان هوشمند...اما...امروزه تخته سیاه ها هوشمندودانش آموزان دیوار!!!

اجرای طرح همیار معلم درکلاس سیستم عامل و سخت افزارهنرستان امیرکب

گزارش جلسه همیارمعلم (کلاس سخت افزارعملی)(کلاس سخت افزارتئوری)

گزارش جلسه همیارمعلم(کلاس سیستم عامل)

دانش آموزان که از قبل گروه بندی شده اند و هر گروه سر سیستم خودش نشسته است توسط نرم افزاراز طریق شبکه درس را ازمعلم یاد


میگیرند سپس معلم برای اطمینان از یادگیری...ادامه مطلب را دانلود نمایید

 

دانلود فایل ارایه powerpoint

 

 

  

آفرین


همیار معلمهمیار معلم   همیار معلم 

همیار معلم

 همیار معلم[ سه شنبه 94/12/4 ] [ 3:7 صبح ] [ NASRIN AMIRNIROMAND ]

نظردهید

مجله اینترنتی دانستنی ها ، amirniromand ، amirniromand

کد حرکت متن دنبال موس