سفارش تبلیغ
صبا ویژن

منتظر نباش تا پرنده ای بیاید و پروازت دهد در پرنده شدن خویش بکوش

روزگاری بود که تخته سیاه ها دیوار بودند و دانش آموزان هوشمند...اما...امروزه تخته سیاه ها هوشمندودانش آموزان دیوار!!!

جاذبه

    

جاذبه سیب آدم را به زمین زد


و جاذبه زمین سیب را!


فرقی نمیکند؛


سقوط سرنوشت دلدادن به هر جاذبه ای غیر از خداست...


[ جمعه 92/9/15 ] [ 9:55 صبح ] [ NASRIN AMIRNIROMAND ]

نظردهید

::

مجله اینترنتی دانستنی ها ، amirniromand ، amirniromand

کد حرکت متن دنبال موس