سفارش تبلیغ
اخبار جدید
اخبار جدید

منتظر نباش تا پرنده ای بیاید و پروازت دهد در پرنده شدن خویش بکوش

روزگاری بود که تخته سیاه ها دیوار بودند و دانش آموزان هوشمند...اما...امروزه تخته سیاه ها هوشمندودانش آموزان دیوار!!!

تعداد ساعت های نظری و عملی دروس تخصصی رشته ی کامپیوتر فنی حرفه ا


تعداد ساعت های نظری و عملی دروس تخصصی رشته ی کامپیوتر فنی حرفه ایدوم کامپیوتر


 

ترم اول

تعداد ساعت در هفته

ترم دوم

تعداد ساعت در هفته

نظری

عملی

نظری

عملی

1        

بسته های نرم افزاری 1

1

6

برنامه سازی1

4

4

2        

مبانی کامپیوتر

4

-

بسته های نرم افزاری 2

1

2

3        

سیستم عامل1

1

4

سیستم عامل2

1

4

جمع ساعت

16

جمع ساعت

16

 [ دوشنبه 92/11/7 ] [ 12:46 صبح ] [ NASRIN AMIRNIROMAND ]

نظردهید

::

مجله اینترنتی دانستنی ها ، amirniromand ، amirniromand

کد حرکت متن دنبال موس