سفارش تبلیغ
صبا ویژن

منتظر نباش تا پرنده ای بیاید و پروازت دهد در پرنده شدن خویش بکوش

روزگاری بود که تخته سیاه ها دیوار بودند و دانش آموزان هوشمند...اما...امروزه تخته سیاه ها هوشمندودانش آموزان دیوار!!!

تصاویری زیبا از تکنولوژی های آینده (1)[ دوشنبه 92/9/25 ] [ 9:29 صبح ] [ NASRIN AMIRNIROMAND ]

نظردهید

تصاویری زیبا از تکنولوژی های آینده (1)[ دوشنبه 92/9/25 ] [ 9:24 صبح ] [ NASRIN AMIRNIROMAND ]

نظردهید

::

مجله اینترنتی دانستنی ها ، amirniromand ، amirniromand

کد حرکت متن دنبال موس